fbpx

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – Galántai Gergely egyéni vállalkozó – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által nyújtott szolgáltatások, termékek, valamint a weboldal használat – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – és a szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél – a továbbiakban:„Ügyfél” – jogait és kötelezettségeit tartalmazza – Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: „Szerződő Felek” – feltételeit szabályozza.

Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely az ibrand.hu weboldalon keresztül történik.

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kívánsz lenni az ibrand.hu weboldalunknak, figyelmesen olvasd el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vedd igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetértesz, és kötelező érvényűnek tekinted magára nézve.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

A weboldal működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeken készséggel állunk a rendelkezésedre.

A jelen “ÁSZF” hatályos 2023. november 16-tól visszavonásig.

1. A honlap üzemeltetője és a szolgáltatás nyújtója

Név: Galántai Gergely egyéni vállalkozó
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Jancsár utca 11. 3. em. 15. (ügyfélfogadás nincsen)
Postacím: 8000 Székesfehérvár, Jancsár utca 11. 3. em. 15. (ügyfélfogadás nincsen)
Honlap: galantaigergely.hu | ibrand.hu
Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: 50171518
Adószám: 67397271-1-27
Nemzetközi adószám: HU67397271
Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-92781/2016.
Üzemeltető e-mail címe: uzenet [@] galantaigergely [.] hu
Bankszámla száma (IBAN): HU78 1040 5066 5052 6784 8982 1007
Swift/BIC kód: OKHBHUHB

2. Általános tudnivalók

Szolgáltató üzletviteli- és marketing tanácsadással, valamint weboldal tervezéssel foglalkozik.

3. Regisztráció, Feliratkozás, Leiratkozás

Regisztrációnak és Feliratkozónak számít az, aki az e-mail címét, az ibrand.hu domain alatt – a továbbiakban “Honlap” – található űrlapok bármelyikén megadja, amely minden esetben önkéntes. Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy bármely Regisztrációt és Feliratkozást visszautasítsa, vagy előzetes értesítés és indoklás nélkül adatbázisából törölje. A Regisztráló és Feliratkozó ez ellen panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

Minden hírlevélben szerepel a leiratkozási link, amelyre kattintva a regisztráló automatikusan leállíthatja az adott hírlevelet és további kézbesítést.
Nem szerepel leiratkozási link a termékrendelési és a közvetlenül a feliratkozást visszaigazoló rendszer-üzenetekben, valamint a kapcsolatfelvétel céljából küldött üzenetek során a megadott e-mail-re történő válaszlevélben, mivel ezek csak egyszeri üzenetek.
Az adatkezelés további részleteit az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

4. Vásárlás folyamata (megrendelés, teljesítés feltétele)

Megrendelőre vonatkozó feltételek

A Megrendelő regisztrációkor / vásárláskor köteles valós adatokat megadni. Megrendelő lehet 18. életévét betöltött cselekvőképes személy, vagy gazdálkodó szervezet képviselője.

Megrendelés és teljesítés

A Megrendelő elküldi megrendelését a Honlap adott megrendelő oldalán található megrendelő űrlapon keresztül az űrlap alján található gombra történő kattintással (jellemzően a “Megrendelem”, „Előfizetek” vagy “Megrendelés befejezése” elnevezésű gomb), valamint az ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató elfogadásával, amely elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet hatálya alá tartozik. Ez alapján a Megrendelőt fizetési kötelezettség terheli.

Egyéb szolgáltatások megrendelése: A termék árának kiegyenlítését követően 48 órán belül a Szolgáltató e-mailben megküldi a Megrendelő részére a megrendelt termék hozzáférésének linkjét (kivételt képez ez alól az előrendelés, amelynek a teljesítésének feltételei külön megállapodás alapján történik), ha szükséges, jelszót és egyéb információkat a termékről. Amennyiben a Megrendelő nem tesz eleget fizetési kötelezettségének a Szolgáltató megtagadja a megrendelés teljesítését.

A szellemi termékeket elektronikus formában szállítja a Szolgáltató.

Konzultáció, tanácsadás és egyéb szolgáltatás (pl. weboldal tervezés, webshop készítés, online marketing technikai kivitelezés) esetén a Szolgáltatást, kizárólag a Szolgáltatás teljes árának befizetése után kapja meg a Megrendelő.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bizonyos megrendeléseket indoklás nélkül elutasítson.

Konzultáció lemondási feltételek

Személyes vagy online konzultáció/tanácsadás esetén, legkésőbb az írásban visszaigazolásra került konzultációs időpont előtti 2. napig a Megrendelő visszamondhatja a jelentkezési szándékát írásos formában (e-mailben), ebben az esetben a Szolgáltató visszautalja 15 napon belül az előzetesen befizetett díjat. Amennyiben a lemondás később történik, a Megrendelő a befizetett díjat elveszíti, visszatérítésére nincs lehetőség.

5. A szolgáltatás leírása Előfizetéses szolgáltatás (iBrand Marketing Tagság) esetén

A “Szolgáltató” által nyújtott „Előfizetéses Szolgáltatás” hatékony, közvetlenül alkalmazható vállalkozási és marketing ismereteket, ezzel kapcsolatos szöveges cikkeket, videókat, hanganyagokat és egyéb digitális segédanyagokat oszt meg az  igénybe vevő tagjaival – a továbbiakban: „Tag”.

Az Előfizetéses Szolgáltatás célja, hogy a tagok részére segítséget nyújtson marketing és vállalkozásindítás- és fejlesztés témakörben. A Szolgáltató a Tag használati preferenciájára, az anyagok feldolgozásának a folyamatába nem tud beavatkozni, nincs befolyása a Tag fejlődésére, a tartalom feldolgozása a Tag önálló feladata, nincs interakció a Szolgáltató és a Tag között erre vonatkozóan (nem célirányos és nem szervezett). A tevékenységnek nincs előre meghatározott időkerete, hanem folyamatos fejlődésre és cselekvésre épít, vagy az előrehaladás célját a résztvevő a folyamat során maga határozza meg.

A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Tag megbízza a Szolgáltatót az Előfizetéses Szolgáltatás keretében, fent meghatározott témákkal kapcsolatos tudásanyagok elkészítésével és az Előfizetéses Szolgáltatáson keresztül történő rendelkezésre bocsátásával. A kivitelezés módjáról, tartalmáról a Tag nem rendelkezhet. Jelen szerződés tárgyát képezik egyrészt az Előfizetéses Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok (cikkek, videók és egyéb tudásanyagok), valamint a Szolgáltató által később elkészített, és jellemzően minden hónap első munkanapján közzétett új anyagok. Az Előfizetéses Szolgáltatás kizárólagos nyújtója Galántai Gergely Dániel egyéni vállalkozó, aki a megbízást kifejezetten elfogadja.

A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, mint egyéb szolgáltatások (online előadás, online tanácsadás, telefonos konzultáció) nyújtására, illetve kiadványok elektronikus formátumú műpéldányainak átruházására – a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás” – vonatkoznak.

Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Megrendelem” gomb vagy a “Megrendelés befejezése” gomb lenyomásával jön létre az Egyéb szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron. Az Egyéb szolgáltatások ellenértékét a Tag részletfizetési kedvezmény igénybevételével, egyenlő összegekben is megfizetheti (amennyiben ez fel van tüntetve a megrendelésnél) kizárólag bankkártyás fizetés esetén. Az Egyéb szolgáltatások kizárólagos nyújtója Galántai Gergely Dániel egyéni vállalkozó.

A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Tag – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Tag által az ibrand.hu weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési űrlap kitöltésével, és a megrendelő űrlap alján található gombra történő kattintással (jellemzően a  „Megrendelem”, „Előfizetek” vagy “Megrendelés befejezése” elnevezésű gomb), valamint az ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató elfogadásával, elektronikus úton jön létre.

A Tag jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy betöltötte 18. életévét, cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelen Szerződés elfogadásával a Tag kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

Jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra, valamint rendezett díjfizetés esetén tartalmazzák a használatra vonatkozó belépési felhasználónevet és jelszót, amely automatikusan kerül generálásra és emberi beavatkozás nélkül kerül kiküldésre. Jelszóhoz sem az Üzemeltetőnek, sem a Szolgáltatást nyújtónak nincsen hozzáférése. A felhasználónév később nem változtatható meg. A jelszó megváltoztatása és elveszett jelszó újragenerálása a Honlap erre kialakított aloldalán lehetséges. Az új jelszó szintén emberi beavatkozás nélkül kerül újragenerálásra, melyet kizárólag a felhasználó kezdeményezhet.

A megbízási díj teljesítése

Az előfizetéses tartalmak díja kizárólag online, bankkártyával az OTP SimplePay rendszerén keresztül lehetséges. Banki átutalással előfizetéses termék nem rendelhető. Megrendeléskor az első időszak díja fizetendő, a mindenkori ajánlat szerint. Az ajánlat – a termék aloldala – egyértelműen tartalmazza az első időszak díját és minden következő időszak díját is. A következő időszak díját jelen ASZF alapján a vásárló által az OTP SimplePay által rögzített bankkártyáról automatikusan levonja a rendszer. Havi díj esetén a megrendelés napjától számított 30. napon, éves díj esetén a megrendelés napjától számított 365. napon történik a levonás.

A jelentkező kijelenti, hogy a megadott bankkártya adatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, OTP SimplePay nevű fizetési rendszert az OTP Mobil Kft. (Székhely: 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32, Cégjegyzékszám: 01-09-174466, Adószám: 24386106-2-43) üzemelteti, ami a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. Az OTP Mobil Kft. általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők

https://simplepay.hu/vasarloknak
https://simplepay.hu/vasarlo-aff
weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

Tájékoztatás az ismétlődő (bankkártya-regisztrációs) fizetésről “iBrand Marketing Tagság” szolgáltatás igénybevételekor

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, az OTP Mobil Kft. (SimplePay) által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vevő (Kártyabirtokos) által a regisztrációs tranzakció alkalmával megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.

Az Ismétlődő fizetés beállítását követően a bank rendszere 30 naponta terheli az Vásárló (“Tag”) bankkártyáját a megadott összeggel. Ha a terhelés sikertelenül zárul, akkor a következő napon automatikusan újra próbálja a rendszer.

A rendszeres megbízást (ismétlődő fizetést) véglegesen lemondani a Tagsági adminisztrációs fiókban lehetséges vagy a rendszer által automatikusan megküldött e-mailben szereplő hivatkozások segítségével, vagy a központi e-mail címre küldött üzenettel lehetséges (minta az 1. sz. melléklet szerint).

Nyilatkozat az ismétlődő fizetés igénybevételéhez

Az ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen fizetési felületen (ibrand.hu) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártya adatok újbóli megadása és az Ön tranzakciónként hozzájárulása nélkül Galántai Gergely egyéni vállalkozó által kezdeményezve történjenek a “iBrand Marketing Tagság” elnevezésű szolgáltatás megrendelés keretében.

A Szolgáltató által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Szolgáltató felel, Szolgáltató fizetési szolgáltatójával szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

Figyelem(!): a bankkártyaadatok letárolása a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatok a regisztrációs tranzakció során letárolásra kerülnek az authorizációt végző hitelintézet rendszerében. A bankkártyaadatokhoz sem a Szolgáltató, sem a Kereskedő, sem az OTP Mobil Kft. (SimplePay) nem fér hozzá.

Jelen tájékoztatót elolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom.

Az előfizetéses szolgáltatás lemondása

A Tag tehát az Előfizetéses Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását és magát a rendszeres fizetési megbízást (ismétlődő fizetés) véglegesen lemondani a saját felhasználói fiókjában tudja, vagy a rendszer által automatikusan megküldött e-mailben szereplő hivatkozások segítségével, vagy a központi e-mailre, az uzenet [@] galantaigergely [.] hu címre küldött üzenettel lehetséges (minta az 1. sz. melléklet szerint).

A felmondást tartalmazó nyilatkozatmintát jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

Amennyiben a Megrendelő a havidíjas előfizetéses szolgáltatás megrendelése esetén, a megrendelés napjától számított 29. napig, az éves díjas előfizetéses szolgáltatás megrendelése esetén, a megrendelés napjától számított 364. napig lemondja, a következő időszaki díj nem kerül levonásra. Visszamenőleges lemondásra nincs lehetőség.
A Szolgáltatás felmondása ellenére a tagsági fiókban – annak törléséig – a Tag által korábban megvásárolt digitális termékek továbbra is hozzáférhetőek maradnak; tehát a Szolgáltatás lejárata és a tagsági fiók törlése után, már nem lesz hozzáférhető.

Rendes felmondás

A Szerződő Felek bármelyike a szerződés megkötését követő naptól azt bármikor felmondhatja azzal, hogy a felmondási idő utolsó napja az utolsó megbízási díj levonását követő harmincadik napra esik.

Rendkívüli felmondás

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

6. Fizetési feltételek, módok és árak

1. A honlapon közzétett árak nem tartalmaznak ÁFA-t, mivel a Szolgáltató – Galántai Gergely E.V. – alanyi adómentes. 2. A Honlapról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. 3. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés az írásbeli megkeresésünk esetén a különbséget szívesen visszatérítjük. 4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Honlapon feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves (pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra), akkor Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron rendelkezésre bocsátani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő vásárlás lehetőségét, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. 5. A weboldalon megjelentetett termékképek helyenként csak illusztrációk, azok a valóságtól eltérhetnek. 6. A megrendelést a Szolgáltató a Honlapon keresztül csak regisztrált Ügyféltől fogadja el, a megrendeléshez minden, az Ügyfél adataira vonatkozó mező maradéktalan kitöltése szükséges. Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól, és a regisztráció/megrendelés meghiúsul a hiba javításáig. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 7.  A megrendelt terméket az Ügyfél a következő módokon fizetheti ki: 7.1. Bankkártyás fizetés az OTP SimplePay fizetési rendszerén keresztül Tudomásul veszem, hogy a Galántai Gergely egyéni vállalkozó (Székhely: 8000 Székesfehérvár, Jancsár utca 11. 3/15.) adatkezelő által a https://ibrand.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, telefonszám, e-mail cím, számlázási cím adatok. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff/ 7.2. Banki átutalás (előre utalás) Bankszámla száma (IBAN): HU78 1040 5066 5052 6784 8982 1007 A honlap bármely megrendelési űrlapjának kitöltésével, ahol banki átutalási fizetési módozat elérhető, a Megrendelőt fizetési kötelezettség terheli. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés visszaigazolásától számított legkésőbb 7 napon belül köteles kiegyenlíteni a megrendelt termék, szolgáltatás árát. 8. Részletfizetéses megrendeléshez kapcsolódó információk A Szolgáltatások árának egyszerűbb finanszírozása érdekében a Szolgáltató több Szolgáltatása részletfizetéssel is meg lehet vásárolni az OTP SimplePay fizetési rendszerén keresztül. A részletfizetés egy bankkártya-elfogadáshoz tartozó funkció, mely alapján a vásárló által a regisztrációs tranzakció alkalmával megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. A részletfizetés lényege, hogy Ügyfél a megrendelni kívánt Szolgáltatás megrendeléskor (a megrendelő űrlap felületén) elfogadja (egy erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával), hogy részletfizetést kíván igénybe venni. 8.1. A részletfizetés részleteinek kifizetése, rendezése Részletfizetéses vásárlás esetén a vásárló engedélyt ad Szolgáltató számára, hogy a vásárláskor elfogadott összeget a vásárláskor elfogadott időközökben automatikusan terhelje a választott fizetési eszközt a vásárláskor elfogadott összes részlet kiegyenlítéséig. Az első befizetés minden esetben a rendelés feladásakor történik, a későbbi befizetések pedig a rendelés feladását követően 30 naponta történnek meg (pl. 2. részlet a rendelés feladása után 30 nappal, a 3. részlet a rendelés feladása után 60 nappal, a 4. részlet a rendelés feladása után 90 nappal, és így tovább egészen a teljes vételár kifizetéséig). 8.2 Fizetési kötelezettség Részletfizetés esetén a megrendelő az összes részlet kifizetésére kötelezettséget vállal. Egy részletfizetés elmaradása esetén a hátralék rendezéséig felfüggesztésre kerül az adott termékhez való hozzáférés. Részletfizetés esetén a vásárló vállalja, hogy minden a fizetési adatait (fizetési mód, bankártyaadatok, számlázási információk) pontosan és aktuálisan tartja. 8.3 Részletfizetés lemondása Egyéni elbírálás alapján, a Szolgáltatóval való kapcsolatfelvétellel a vásárlónak lehetősége van a további részletfizetéseket szüneteltetni, vagy felfüggeszteni. Ez esetben a korábban befizetett részletek nem kerülnek visszatérítésre, és a vásárláshoz való hozzáférés felfüggesztésre kerül. A vásárló a vásárláskor elfogadott részletfizetési feltételeknek eleget tétele után szerez teljeskörű hozzáférést a megrendelt Szolgáltatáshoz.

7. Számlázás

A “Szolgáltatás” díj levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikus úton juttat el. A “Megrendelő” az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

8. Elállási jog

A megrendelt termék nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomnak minősül, melynek megrendelése esetén a vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát. További információ: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 14/m: “A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.” A megrendelt weboldal tervezés, konzultáció a megrendelő egyéni igényei, útmutatása szerint készül, ebben az esetben szintén nem gyakorolható az elállási jog. További információ: A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek: (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29§ / c.) A megrendelésekre az internetes vásárlások általános szabályai vonatkoznak. A forgalmazó nem kínál pénz visszatérítési opciót. Amennyiben a termék hozzáférési linkje kiküldésre került,nincs lehetősége elállni a szerződéstől és visszakérnie a befizetett összeget, mert a termék ebben az esetben már általa hozzáférhetővé vált. A Szolgáltató általános számítógép használat és kezelési útmutatási kérdésekben nem nyújt ügyfélszolgálati segítséget.

9. Jótállás

1. Szolgáltató nem forgalmaz a kötelező jótállás körbe tartozó tartós fogyasztási cikket így nem jótállásra köteles.

2. Önkéntes jótállás

Szolgáltató az általa értékesített Szolgáltatásokra vonatkozóan a Honlapon, az adott Szolgáltatás ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást – nem állandó és kötelező érvényűen – pénzvisszafizetési-garancia vállalhat, amely a kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet.

10. Kellékszavatosság

A forgalmazott termékek egy része kizárólag online érhető el. Ha az üzemeltető hibájából nem lehetséges annak megtekintése, lejátszása, akkor Üzemeltető szavatol, hogy a problémát elhárítja és a tartalmakat hozzáférhetővé teszi.

11. Szerzői jog

A galantaigergely.hu és az ibrand.hu domain és az alatta található információk, adatok és megoldások (továbbiakban: Honlap) Galántai Gergely (továbbiakban: Szerző) szellemi tulajdona vagy egyéb, harmadik fél szellemi tulajdonához tartozik, és így a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti jogvédelemben részesülnek, különös tekintettel a következők: a honlap szövege, szófordulatok, címsorok, cikkek, hanganyagok, videók, letölthető segédletek, fotók és képek, dokumentumok és dokumentációk, tanulmányok, esetpéldák leírása, megvásárolható termékek, digitális termékek, szolgáltatások, blog bejegyzések, grafikák, szimbólumok, megoldások, média és egyéb digitális anyagok (továbbiakban: Szellemi termékek).

A Honlap és a Szellemi termékek tartalmát idézni egészben vagy részletekben kizárólag a Szerző előzetesen – a megjelenés előtt – adott írásos beleegyezésével engedélyezett.

A Honlap és a Szellemi termékek nem módosíthatók, valamint nem dolgozhatók át és nem készíthető belőlük más származékos szellemi termék, illetve más szellemi termékkel nem kapcsolhatók össze.

A Honlap tartalma és a Szellemi termékek kereskedelmi, illetve üzleti célú felhasználása a felhasználási formától és módtól függetlenül tilos. Szigorúan tilos a Szellemi termékeket (díjmentes és fizetős) továbbküldeni e-mailben, feltölteni fájlmegosztó weboldalakra, portálokra, fórumokra és megosztani közösségi oldalakon.

A galantaigergely.hu és az ibrand.hu weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szerző tulajdonát képezi. Jelen nyilatkozat egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy a Honlap Felhasználója, Látogatója, Szolgáltatás és/vagy Termék Megrendelője, Vevője felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére.

Ha máshol megjelenik a Szerző által publikált cikk, videó felvétel, hanganyag, képfelvétel vagy egyéb szellemi termék egészében vagy részletekben, minden esetben előzetes jóváhagyás szükséges, melynek során áttekintésre kerül a publikáció előtt a szerkesztett anyag.

Minden esetben szükséges megjelentetni a forrást az alábbi formába:

“Forrás: Szerző Neve/Domain címe” (Forrás: Galántai Gergely / www.galantaigergely.hu)

Az engedélyezés nem automatikus, minden esetben a Szerző írásos engedélye szükséges a megjelenés előtt.

A Szerző fenntartja az engedély megvonásához való jogot publikáció előtt, közben és után is.

A Szellemi termékek jogosulatlan felhasználása esetén a Szerző, a jogainak védelmében, és a jogsértés megállapítása céljából bírósági és/vagy hatósági eljárást kezdeményez.
A bizonyításhoz közjegyzői internetes tartalomtanúsítás kerül alkalmazásra, amely közokiratnak minősül.

A forrás és a szerzőség megjelölése nélküli, hiányos megjelölésű, a szerző írásbeli hozzájárulás nélküli utánközlés, használat, átdolgozás használati, közzétételi napi díja 100.000,-Ft felhasznált oldalanként.

Köszönöm, hogy tiszteletben tartod a munkásságomat és a szellemi termék értékét!

12. Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

13. Felelősség

A honlapon található információk jóhiszeműen, a Szerző legjobb tudása szerint kerültek megosztásra, azonban azok kizárólag csak tájékoztató célt szolgálnak. A Honlapon és a Szellemi termékekben található adatok és információk nem minősíthetők úgy, mint a Szerző tanácsa bizonyos szolgáltatások igénybevételére, cégvezetési vagy üzleti magatartás tanúsítására. A Honlapon található segédletek, tippek és javaslatok kivitelezésének következményeiért, a Honlap és a Szellemi termékek és Konzultáció használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért sem a Szerző, sem az Üzemeltető nem vállal felelősséget és nem nyújt garanciát.

A Szellemi  termékekben (e-book, segédlet, video-formátum, audio-formátum, blog cikkek, hírlevél, közösségi médiában történt bejegyzés stb.) olvasható javaslatok, iránymutatások általános érvényűek, azok felhasználása, avagy eredményessége eltérő lehet konkrét esetekben, így mindenképp javasolt előtte több szakemberrel történő egyeztetés és konzultáció.

A folyamatosan változó jogszabályok miatt a Szellemi termékekben található hivatkozások és információk időközben változhatnak.

A Szolgáltató nem nyújt jogi tanácsadást, ezért minden esetben konzultációt javasol ügyvéddel / jogásszal is.

A Szellemi termékek nem minősülnek jogi tanácsadásnak.

A Szellemi termékek nem minősülnek pénzügyi tanácsadásnak.

A Szerző és az Üzemeltető a Honlap és a Szellemi termékek használata során az ügyfélnél, felhasználónál felmerülő károkért kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi követelést.

A Honlapon és/vagy a Szellemi termékek során megadott bevételi és jövedelmi adatok csak becslések, amit a Szerző legjobb tudása szerint tett közzé, azonban ezek nem reprezentatív statisztikák és nem nyújtanak semmilyen garanciát. Amennyiben ezen információkra és számadatokra támaszkodik, elfogadja, hogy nem biztos, hogy el is éri ezeket a bevételi és jövedelmi szinteket. Bármely szellemi termékben, a Honlapon megjelenő cikkekben, egyéb segédletekben, ahol bevételi vagy jövedelmi adatok szerepelnek, nem az átlagkeresetet jelentik. Az elérhető jövedelmi és bevételi szint számos tényező függvénye, ezért a Szolgáltató nem ad ígéretet arra vonatkozólag, hogy az ismertetett módszerek Önnél/Vállalkozásánál is működni fognak. Minden Szellemi termék és szolgáltatás kizárólag tájékoztatási jellegű. Minden esetben járjon el körültekintően, kérdezzen meg más szakembert, könyvelőt és ügyvédet mielőtt bármilyen adatot, információt felhasznál.

A Szellemi termékekben és Konzultáció során átadott információ, tájékoztatás nem teljeskörű.

Az ÁSZF elfogadásával elismeri, hogy a Szolgáltató nem felelős az üzleti döntésekért és az azzal kapcsolatos közvetlen vagy közvetett eredményekért. A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

A Honlapon, Szellemi termékekben, Konzultáción bemutatott 3. fél által forgalmazott termékek vagy szolgáltatások kizárólag tájékoztatási célt szolgál, ezek működéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató nincs kapcsolatban ezen szolgáltatások/termékek gyártóival.

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét (esetleges negatív következményekért, veszteségekért, költségekért) amelyek bármely általa nyújtott vagy forgalmazott Szolgáltatás megvalósítása közben vagy a megvalósításra való törekvés közben keletkezett, a legteljesebb mértékben kizárja.

14. Változtatás joga

A Szolgáltató fenntartja magának a Honlapon és a Szellemi termékekben, Szolgáltatásokban található információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát. Ennek értelmében nem garantált a Honlap és a Szellemi termékek, Szolgáltatások és azon megtalálható adatok és információk naprakészsége, aktualitása, így nem nyújt biztosítékot arra, hogy azok relevánsak lennének, viszont a Szolgáltató a legjobb tudásának megfelelően és az ésszerűséget szem előtt tartva a tőle telhető módon törekszik rá, hogy naprakész adatok és információk szerepeljenek azokban.

A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására.

15. Technikai feltételek a digitális anyag használhatóságához

A megvásárolt termékekről saját célú másolatot készíthet. Tilos azonban a másolatok terjesztése, értékesítése vagy bármilyen formában történő átadása és feldolgozása különösen profitszerzés céljából, tilos harmadik személy részére történő továbbítása.

A digitális termékek megtekintéséhez az alábbi szoftverekre lehet szükség:

– Internet böngésző (például az ingyenesen letölthető Google Chrome, Firefox stb.)
– PDF fájlformátumra alkalmas olvasó szoftver (például az ingyenesen letölthető Adobe Reader stb.)
– Média lejátszó (pl. Windows beépített lejátszója a Media Player, ingyenesen letölthető VLC Player stb.)

16. Panaszkezelés

A szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldhető:
uzenet [@] galantaigergely [.] hu
A panaszokat 8 munkanapon belül kivizsgáljuk és javaslatot teszünk annak megoldására. Amennyiben a vásárló nem elégedett a kivizsgálás és problémamegoldás eredményével, a panaszával és észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

Polgármesteri Hivatal Jegyzője
Cím: Székesfehérvár, Városház tér 1.

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete
Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6., Gazdaság Háza

Fejér Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége
Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14.

17. A Szolgáltató által igénybevett tárhelyszolgáltató adatai

Sybell Informatika Kft. (Székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/B 2. em. 206., Cégjegyzékszám: 01-09-293034, Adószám: 25859502-2-42, Ügyfélszolgálati iroda: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/B 2. em. 206., Telefon: +36 1 707 67 27)

18. Záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadnak és magukra nézve kötelező érvényűnek ismernek el. Ezt a megrendelő a távollévők között kötött szerződés szabályai szerint, azaz az ÁSZF elfogadásának bejelölésével az űrlapon, és egyidejűleg a megrendelő gombra való kattintással elfogadja.

1. számú melléklet:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta Előfzetéses Szolgáltatláshoz
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: *
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):
Kelt:

Utolsó módosítás dátuma:

Kelt: Székesfehérvár, 2023. november 16.